dsc_3657

Под мотото „10 години професионална обука на правосудството“ Академијата за судии и јавни обвинители Павел Шатев ја одбележа својата децениска работа.

Во рамки на одбележувањето беа организирани работни настани кои завршија со организацијата на Регионалната конференција на која присуствуваа директорите од институциите за правосудна обука од Регионот, а чија цел беше зајакнување на соработката помеѓу правосудните инстутции во насока на спроведување на поефикасна обука за судиите и јавните обвинители.

http://www.jpacademy.gov.mk/novosti/a—-a-e——-10—-

За успешната соработка, на свечениот прием беше доделена благодарница и на Бирото за застапување на Република Македонија пред Европскиот суд за човекови права која ја прими м-р Костадин Богданов – владин агент.