Европскиот суд за човекови права донесе пресуда во која се вели дека за случајот со убиството на Мартин Нешкоски, нема повреда на членот 2 од Европската конвенција за човековите права во смисла на ефективноста на истрагата.

http://www.akademik.mk/presuda-na-strazbur-za-sluchajot-so-ubistvoto-na-martin-neshkoski-nema-povreda-na-chlenot-2-od-konventsijata-vo-smisla-na-efektivnosta-na-istragata/