По повод 40 години од формирањето на Факултетот за безбедност – Скопје, Ве покануваме на предавањето кое ќе го одржи владиниот агент м-р Костадин Богданов, директор на Бирото за застапување на Република Македонија пред Европскиот суд за човекови права.
Предавањето на тема „Механизмите за заштита на човековите права пред Советот на Европа“ ќе се одржи на 11.04.2017 (вторник) во 12:00 часот во Библиотеката на Факултетот за безбедност – Скопје.
Факултет за безбедност – Скопје