header-img

НОВОСТИ

 • ПРЕСУДА НА ЕСЧП ВО ПРЕДМЕТОТ БОШКОСКИ против РСМ
  Европскиот суд за човекови права (ЕСЧП), на 04 јуни 2020 година,  донесе пресуда во случајот Бошкоски против Република Северна Македонија (A.бр.71034/13), со која констатираше повреда на членот 6 §§ 1 и 3 од ЕКЧП, поради отсуство на правичност во постапката...
  повеќе ..
 • ПРЕСУДА НА ЕСЧП ВО ПРЕДМЕТОТ ТРАЈКОВСКИ И ЧИПОВСКИ против РСМ
  Европскиот суд за човекови права (ЕСЧП), на 13 февруари 2020 година, донесе пресуда во случајот Трајковски и Чиповски против РСМ, А.бр. 53205/13 и 63320/13, со која беше констатирано дека начинот на кој полицијата собира, обработува и чува ДНК материјал не...
  повеќе ..
 • ПРЕСУДА НА ЕСЧП ВО ПРЕДМЕТОТ ОЛУРИ против РСМ
  Европскиот суд за човекови права (ЕСЧП), на 16 јануари 2020 година, донесе пресуда во случајот Олури против РСМ, А.бр. 3368/18 со која беше констатирана повреда на членот 8 од Конвенцијата (право на почитување на семејниот живот) поради долготрајното неизвршување на...
  повеќе ..

ПРЕСУДИ И ОДЛУКИ - РМ

presudi-i-odluki

ИЗВРШУВАЊЕ

izvrsuvanje