Директорот на Бирото за застапување на РМ пред ЕСЧП, Костадин Богданов, поднесе барање за утврдување на престанок на функцијата Владин Агент до Министерот за правда и Владата на РМ.

ЛОКАЦИЈА

АДРЕСА

Ул. Димитрие Чуповски бр.9
1000 Скопје
Република Северна Македонија

избери јазик

КОНТАКТ ИНФО

тел: +389 02 3109 784
емаил: biroescp@mjustice.gov.mk
веб: www.biroescp.gov.mk