Делегација на Бирото за застапување на РМ пред ЕСЧП, предводени од владиниот агент м-р Костадин Богданов, присуствуваа на официјалното отворање на судиската година која се одржа на 27 јануари 2017 година, во седиштето на Европскиот суд за човекови права во Стразбур.

Solemn hearing - Opening of the Judicial Year - 27 January 2017

Solemn hearing – Opening of the Judicial Year – 27 January 2017

На свечената седница пред аудиториум од 350 претставници од повеќе европски земји, свое излагање одржаа Претседателот Guido Raimondi и Silvia Alejandra Fernández de Gurmendi, Претседател на Меѓународниот кривичен суд.

Видео од официјалното отворање може да погледнете на следниот линк:
http://vodmanager.coe.int/cedh/webcast/cedh/2016-01-29-2/lang