Политика за приватност

Во согласност со Законот за заштита на личните податоци („Службен Весник на РСМ“ број 42/2020), Бирото за застапување на Република Северна Македонија пред Европскиот суд за човекови права се грижи за сочувување на приватноста и заштитата на личните податоци на посетителите на оваа интернет страница (https://biroescp.gov.mk).

На интернет страницата https://biroescp.gov.mk  може да бидат објавени лични податоци кои по својата природа се јавни.

Оваа политика за приватност се однесува единствено за наведената интернет страна и не се однесува на лични податоци кои ги собираат други интернет страници, до кои пристапувате преку нашата интернет страница.

Доколку имате било какви прашања во врска со нашата Политика на приватност можете да нé контактирате електронски на aleksandra.trajanoska@mjustice.gov.mk или на телефонскиот број 02/3 116 493 лок. 218.

Со почит,

Биро за застапување на Република Северна Македонија
пред Европскиот суд за човекови права