1-ва Меѓуресорска комисија, 26 Ноември 2012 – Предлог дневен ред

1-ва Меѓуресорска комисија, 26 Ноември 2012 – Заклучоци

2-ра Меѓуресорска комисија, 13 Март 2013 – Предлог дневен ред

2-ра Меѓуресорска комисија, 13 Март 2013 – Заклучоци

3-та Меѓуресорска комисија, 17 Јуни 2013 – Предлог дневен ред

3-та Меѓуресорска комисија, 17 Јуни 2013 – Заклучоци

4-та Меѓуресорска комисија, 24 Април 2013 – Предлог дневен ред

4-та Меѓуресорска комисија, 24 Април 2013 – Заклучоци

5-та Меѓуресорска комисија, 01 Август 2014 – Предлог дневен ред

5-та Меѓуресорска комисија, 01 Август 2014 – Заклучоци

6-та Меѓуресорска комисија, 17 Фебруари 2014 – Предлог дневен ред 

6-та Меѓуресорска комисија, 17 Фебруари 2014 – Заклучоци

7-ма Меѓуресорска комисија, 24 Октомври 2014 – Предлог дневен ред

7-ма Меѓуресорска комисија, 24 Октомври 2014 – Заклучоци

8-ма Меѓуресорска комисија, 23 Март 2015 – Предлог дневен ред

8-ма Меѓуресорска комисија, 23 Март 2015 – Заклучоци

9-та Меѓуресорска комисија, 29 Јуни 2015 – Предлог дневен ред

9-та Меѓуресорска комисија, 29 Јуни 2015 – Заклучоци

10-та Меѓуресорска комисија, 16 Септември 2015 – Предлог дневен ред 

11-та Меѓуресорска комисија, 9 Ноември 2015 – Предлог дневен ред

11-та Меѓуресорска комисија, 9 Ноември 2015 – Предлог заклучоци

12-та Меѓуресорска комисија, 28 Март 2016 – Предлог дневен ред

12-та Меѓуресорска комисија, 28 Март 2016 – Предлог заклучоци

13-та Меѓуресорска комисија, 25 Октомври 2017 – Предлог дневен ред

13-та Меѓуресорска комисија, 25 Октомври 2017 – Записник со заклучоци

14-та Меѓуресорска комисија, 28 Март 2018 – Предлог дневен ред

14-та Меѓуресорска комисија, 28 Март 2018 – Записник со заклучоци

15-та Меѓуресорска комисија, 20 Септември 2018 – Предлог дневен ред

15-та Меѓуресорска комисија, 20 Септември 2018 – Записник со заклучоци

16-та Меѓуресорска комисија, 24 Декември 2018 – Предлог дневен ред

16-та Меѓуресорска комисија, 24 Декември 2018 – Записник со заклучоци