Околу 500 тужби годишно пристигнуваат од граѓани од Македонија пред судот за човекови права во Стразбур. Судот во текот на годината носи пресуда за помалку од 10 случаи во кои граѓанин ја тужи земјава поради загрозени човечки права, но најмногу дури 90% од тужбите се отфрлаат како недозволени. Според владиниот застапник Костадин Богданов кај граѓаните се подигна свеста за заштита на своите права, а со законските измени се помалку тужбите се однесуваат на долгите судски постапки.
Целото интервју може да го преземете тука
http://www.alfa.mk/News.aspx?id=97909#.VdDpLWXCx2u.facebook