Годишни извештаи

Меѓуресорската комисија за својата работа изготвува годишен извештај и истиот преку Министерството за правда го доставува до Владата и Постојаната анкетна комисија за слободите и правата на граѓанинот при Собранието на Република Северна Македонија, најдоцна до 31 март наредната година.

 

Годишните извештаи за изминатите години се достапни подолу:

Годишен извештај 2018

Годишен извештај 2017

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ 2016

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ 2015

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ 2014

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ 2013

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ 2012

 

 

 

ЛОКАЦИЈА

АДРЕСА

Ул. Димитрие Чуповски бр.9
1000 Скопје
Република Северна Македонија

избери јазик

КОНТАКТ ИНФО

тел: +389 02 3109 784
емаил: biroescp@mjustice.gov.mk
веб: www.biroescp.gov.mk