Годишни извештаи

Меѓуресорската комисија за својата работа изготвува годишен извештај и истиот преку Министерството за правда го доставува до Владата и Постојаната анкетна комисија за слободите и правата на граѓанинот при Собранието на Република Македонија и Собранието на Република Македонија, најдоцна до 31 март наредната година.

 

Годишните извештаи за изминатите години се достапни подолу:

Годишен извештај 2017

 

Годишен извештај 2016

 

Годишен извештај 2015

http://www.pravda.gov.mk/documents/Izvestaj_megjuresorska_2015.pdf

 

Годишен извештај 2014

http://www.pravda.gov.mk/documents/godisen_meguresorska_2014.pdf

 

Годишен извештај 2013

http://www.pravda.gov.mk/documents/god_izvestaj_2013.pdf

 

Годишен извештај 2012

http://www.pravda.gov.mk/documents/Izvestaj%2003.07.2013.pdf

ЛОКАЦИЈА

АДРЕСА

Ул. Димитрие Чуповски бр.9
1000 Скопје
Република Македонија

избери јазик

КОНТАКТ ИНФО

тел: +389 02 3109 784
емаил: biroescp@mjustice.gov.mk
веб: www.biroescp.gov.mk