Бирото за застапување на Република Северна Македонија пред Европскиот суд за човекови права го објавува седмиот Билтен посветен на судската практика на Европскиот суд за човекови права (ЕСЧП) кој се издава во соработка со Германската фондација за меѓународна правна соработка (ИРЗ).

Целта на Билтенот e унапредување на почитувањето на човековите права и нивната заштита во Република Северна Македонија, како и приближување на конвенциските стандарди и практиката на ЕСЧП кај трите гранки на државната власт (законодавна, извршна и судска).

Билтенот може да го преземете на следните линкови:

Билтен за судска практика бр.7/2019 (МАК)

Билтен за судска практика бр.7/2019 (АЛБ)