ПРЕСУДИ И ОДЛУКИ НА РМ

Преводите на македонски јазик на пресудите и одлуките донесени од ЕСЧП кои се однесуваат на Република Македонија се хронолошки подредени и истите се достапни подолу.

 

ПРЕСУДИ (2018)

СМИЧКОВСКИ против РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА – Пресуда

СЕЈДИЈИ против РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА – Пресуда

ЕУРОМАК МЕТАЛ ДОО против РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА – Пресуда

ЉАТИФИ против РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА – Пресуда

СЕЛАМИ И ДРУГИ против РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА – Пресуда

РАМКОВСКИ против РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА – Пресуда

АСАНИ против РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА – Пресуда

ТАСЕВА против РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА – Пресуда

ПРАВОСЛАВНА ОХРИДСКА АРХИЕПИСКОПИЈА против РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА – Пресуда

 

ОДЛУКИ (2018)

БАЈРАМОВСКИ против РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА – Одлука

ХАСАНИ против РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА – Одлука

ФЕРАТИ против РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА – Одлука

 

 

ПРЕСУДИ (2017)

СЕЛМАНИ И ДРУГИ против РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА – Пресуда

КАРАЈАНОВ против РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА – Пресуда

ТОЛЕСКИ против РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА – Пресуда

ЦЕНТАР ЗА РАЗВОЈ НА АНАЛИТИЧКА ПСИХОЛОГИЈА против РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА – Пресуда

ПЕТРОВИЌ против РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА – Пресуда

СПИРИДОНОВСКА И ПОПОВСКИ против РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА – Пресуда

КРСТАНОСКИ И ДРУГИ против РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА – Пресуда

 

ОДЛУКИ (2017)

ШУКЛЕВ и МИРЧЕВСКИ против РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА – Одлука

ГЕРОВСКА ПОПЧЕВСКА против РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА – Одлука

ЗИБЕРИ против РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА и 5 други жалби – Одлука

ЈОВАНОВСКА и други против РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА и ЦВЕТАНОВСКА и други против РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА – Одлука

РУНТЕВА против РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА – Одлука

 

ПРЕСУДИ (2016)

ВАСИЛЕВСКИ против РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА – Пресуда

ГЕРОВСКА-ПОПЧЕВСКА против РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА – Пресуда

ИВАНОВСКИ против РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА – Пресуда

ЈАКШОВСКИ И ТРИФУНОВСКИ против РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА -Пресуда

КИТАНОВСКА СТАНОЈКОВИЌ И ДРУГИ против РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА- Пресуда

МИТРОВ против РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА – Пресуда

МИТРОВА И САВИЌ против РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА – Пресуда

НЕШКОСКА против РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА – Пресуда

ПЕТРЕСКА против РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА – Пресуда

ПОПОСКИ И ДУМА против РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА – Пресуда

СУЛЕЈМАНИ против РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА – Пресуда

 

ОДЛУКИ (2016)

ТОМОВСКИ и други против РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА и 3 други жалби – Одлука

 

 ПРЕСУДИ (2015)

АНДОНОВСКИ против РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА – Пресуда

АСЛАНИ против РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА -Пресуда

ЕФТИМОВ против РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА – Пресуда

ИЛИЕВСКА против РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА -Пресуда

КИТАНОВСКИ против РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА – Пресуда

АНДОНОСКИ против РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА – Пресуда

МИТКОВА против РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА – Пресуда

МИТОВИ против РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА -Пресуда

МИТРИНОВСКИ против РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА – Пресуда

НИКОЛОВА против РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА – Пресуда

ХАЈРУЛАХУ против РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА – Пресуда

 

ОДЛУКИ (2015)

МИТЕВСКИ против РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА – Одлука

СИНДИКАТ ВО ФАБРИКАТА “4-ТИ НОЕМВРИ“ против РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА – Одлука

 

ПРЕСУДИ (2014)

ШТЕРЈОВ И ДРУГИ против РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА – Пресуда

СТОЈАНОВСКИ И ДРУГИ против РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА – Пресуда

МИХАЈЛОВ РИСТОВ И ДРУГИ против РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА -Пресуда

МИЛАДИНОВ И ДР. против РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА – Пресуда

ЃОРЕСКИ И ДРУГИ против РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА -Пресуда

ДУШКО ИВАНОВСКИ против РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА -Пресуда

ДОНЧЕВ И БУРГОВ против РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА – Пресуда

ВИКЕНТИЈЕВИЌ против РЕПУБЛИКА МАKЕДОНИЈА – Пресуда

 

 

ОДЛУКИ (2014)

ГАВРИЛОВ против РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА – Одлука

ЈОВЕВСКИ против РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА – Одлука

 

ПРЕСУДИ (2013)

АРСОВСКИ против РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

БАЛАЖОСКИ против РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

ВЕЛИНОВ против РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

ДИМИТРИЈОСКИ против РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

ИЉАЗИ против РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

НАУМОВСКИ против РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

ПАПАКАДИС против РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

ПОПОВСКИ против РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

СТОИЛКОВСКА против РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

 

ПРЕСУДИ (2012)

АЛИШИЌ И ДРУГИ против БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА И ДРУГИ

ЃОРГИЕВ против РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

ЃОРГИЕВ против РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА (2)

ЕЛ-МАСРИ против РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

НАУМОСКИ против РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

ОГРАЖДЕН АД И ДРУГИ против РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

ТРАМПЕВСКИ против РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

 

ОДЛУКИ (2012)

ДЕАРИ И ДР. против РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

 

ПРЕСУДИ (2011)

http://www.pravda.gov.mk/presudi2012.asp?lang=mak&id=7000

 

ОДЛУКИ (2011)

http://www.pravda.gov.mk/odluki2012.asp?lang=mak&id=6000

 

ПРЕСУДИ (2010)

http://www.pravda.gov.mk/tekstovi3.asp?lang=mak&id=presudi2010

 

ОДЛУКИ (2010)

http://www.pravda.gov.mk/tekstovi3.asp?lang=mak&id=odluki2010

 

ПРЕСУДИ (2009)

http://www.pravda.gov.mk/tekstovi3.asp?lang=mak&id=presudi2009

 

ОДЛУКИ (2009)

http://www.pravda.gov.mk/tekstovi3.asp?lang=mak&id=odluki2009

 

ПРЕСУДИ (2008)

http://www.pravda.gov.mk/tekstovi3.asp?lang=mak&id=presudi2008

 

ОДЛУКИ (2008)

http://www.pravda.gov.mk/tekstovi3.asp?lang=mak&id=odluki2008

 

ПРЕСУДИ (2007)

http://www.pravda.gov.mk/tekstovi3.asp?lang=mak&id=presudi2007

 

ОДЛУКИ (2007)

http://www.pravda.gov.mk/tekstovi3.asp?lang=mak&id=odluki2007

 

ПРЕСУДИ (2006)

http://www.pravda.gov.mk/tekstovi3.asp?lang=mak&id=presudi2006

 

ОДЛУКИ (2006)

http://www.pravda.gov.mk/tekstovi3.asp?lang=mak&id=odluki2006

 

ПРЕСУДИ (2001 – 2005)

http://www.pravda.gov.mk/tekstovi3.asp?lang=mak&id=presudi2005

 

ОДЛУКИ (2001 – 2005)

http://www.pravda.gov.mk/tekstovi3.asp?lang=mak&id=odluki2005

ЛОКАЦИЈА

АДРЕСА

Ул. Димитрие Чуповски бр.9
1000 Скопје
Република Македонија

избери јазик

КОНТАКТ ИНФО

тел: +389 02 3109 784
емаил: biroescp@mjustice.gov.mk
веб: www.biroescp.gov.mk