ПРЕСУДИ И ОДЛУКИ НА РМ

Преводите на македонски јазик на пресудите и одлуките донесени од ЕСЧП кои се однесуваат на Република Македонија се хронолошки подредени и истите се достапни подолу.

 

ПРЕСУДИ (2018)

http://www.pravda.gov.mk/presudi2012.asp?lang=mak&id=7008

 

ПРЕСУДИ (2017)

http://www.pravda.gov.mk/presudi2012.asp?lang=mak&id=7007

 

ПРЕСУДИ (2016)

http://www.pravda.gov.mk/presudi2012.asp?lang=mak&id=7006

 

ОДЛУКИ (2016)

http://www.pravda.gov.mk/odluki2012.asp?lang=mak&id=6006

 

ПРЕСУДИ (2015)

http://www.pravda.gov.mk/presudi2012.asp?lang=mak&id=7005

 

ОДЛУКИ (2015)

http://www.pravda.gov.mk/odluki2012.asp?lang=mak&id=6005

 

ПРЕСУДИ (2014)

http://www.pravda.gov.mk/presudi2012.asp?lang=mak&id=7004

 

ОДЛУКИ (2014)

http://www.pravda.gov.mk/odluki2012.asp?lang=mak&id=6004

 

ПРЕСУДИ (2013)

http://www.pravda.gov.mk/presudi2012.asp?lang=mak&id=7003

 

ПРЕСУДИ (2012)

http://www.pravda.gov.mk/presudi2012.asp?lang=mak&id=7001

 

ОДЛУКИ (2012)

http://www.pravda.gov.mk/odluki2012.asp?lang=mak&id=6001

 

ПРЕСУДИ (2011)

http://www.pravda.gov.mk/presudi2012.asp?lang=mak&id=7000

 

ОДЛУКИ (2011)

http://www.pravda.gov.mk/odluki2012.asp?lang=mak&id=6000

 

ПРЕСУДИ (2010)

http://www.pravda.gov.mk/tekstovi3.asp?lang=mak&id=presudi2010

 

ОДЛУКИ (2010)

http://www.pravda.gov.mk/tekstovi3.asp?lang=mak&id=odluki2010

 

ПРЕСУДИ (2009)

http://www.pravda.gov.mk/tekstovi3.asp?lang=mak&id=presudi2009

 

ОДЛУКИ (2009)

http://www.pravda.gov.mk/tekstovi3.asp?lang=mak&id=odluki2009

 

ПРЕСУДИ (2008)

http://www.pravda.gov.mk/tekstovi3.asp?lang=mak&id=presudi2008

 

ОДЛУКИ (2008)

http://www.pravda.gov.mk/tekstovi3.asp?lang=mak&id=odluki2008

 

ПРЕСУДИ (2007)

http://www.pravda.gov.mk/tekstovi3.asp?lang=mak&id=presudi2007

 

ОДЛУКИ (2007)

http://www.pravda.gov.mk/tekstovi3.asp?lang=mak&id=odluki2007

 

ПРЕСУДИ (2006)

http://www.pravda.gov.mk/tekstovi3.asp?lang=mak&id=presudi2006

 

ОДЛУКИ (2006)

http://www.pravda.gov.mk/tekstovi3.asp?lang=mak&id=odluki2006

 

ПРЕСУДИ (2001 – 2005)

http://www.pravda.gov.mk/tekstovi3.asp?lang=mak&id=presudi2005

 

ОДЛУКИ (2001 – 2005)

http://www.pravda.gov.mk/tekstovi3.asp?lang=mak&id=odluki2005

ЛОКАЦИЈА

АДРЕСА

Ул. Димитрие Чуповски бр.9
1000 Скопје
Република Македонија

избери јазик

КОНТАКТ ИНФО

тел: +389 02 3109 784
емаил: biroescp@mjustice.gov.mk
веб: www.biroescp.gov.mk