НОВОСТИ

Билатерални средби со Одделот за извршување на пресудите и одлуките на ЕСЧП

unnamed

На 20 и 21 февруари 2019 година, во билатерална посета на Р.Северна Македонија беше делегација од Советот на Европа, предводена од г-дин Fredrik Sundberg, Раководител на Одделот за извршување на пресудите и одлуките на ЕСЧП при надлежниот Генерален секретаријат на Советот на Европа. Во составот на делегацијата беше и г-а […]

Повеќе »»

Оглас за вработување бр. 1/2019

Министерство за правда – Биро за застапување на Република Македонија пред Европскиот суд за човекови права објавува Оглас за вработување на 2 (две) лица Министерство за правда – Биро за застапување на Република Македонија пред Европскиот суд за човекови права врз основа на член 22, член 23, […]

Повеќе »»

Воведен е нов пребарувач на ЕСЧП – ‘Фаза на постапката’

KRYyyN_Y_400x400

Европскиот суд за човекови права, на својата веб страница www.echr.coe.int, воведе он-лајн пребарувач SOP (State of Proceedings/Etat de la Procedure/Фаза на постапката), кој овозможува на едноставен начин, да се констатира во која фаза на постапката се наоѓа одредена жалба пред ЕСЧП. Пребарувачот можете да го најдете на […]

Повеќе »»

Билтен (бр.6) посветен на судската практика на ЕСЧП

bilten

Бирото за застапување на Македонија пред Европскиот суд за човекови права го објави шестиот Билтен посветен на судската практика на Европскиот суд за човекови права (ЕСЧП) кој се издава во соработка со Бирото за застапување на Македонија пред ЕСЧП и Германската фондација за меѓународна правна соработка (ИРЗ). […]

Повеќе »»

Оглас за вработување бр. 3/2018

Министерство за правда – Биро за застапување на Република Македонија пред Европскиот суд за човекови права врз основа на член 22, член 23, член 24, член 25, член 26 и член 27 од Законот за работните односи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 62/05, 106/08, 161/08, 114/09, […]

Повеќе »»

Оглас за вработување бр. 2/2018

Министерство за правда – Биро за застапување на Република Македонија пред Европскиот суд за човекови права објавува Оглас за вработување на 2 (две) лица Министерство за правда – Биро за застапување на Република Македонија пред Европскиот суд за човекови права врз основа на член 22, член 23, […]

Повеќе »»

Календар на настани МАРТ 2018

КАЛЕНДАР НА НАСТАНИ ЗА МЕСЕЦ МАРТ 2018

Повеќе »»

Оглас за вработување

Министерство за правда – Биро за застапување на Република Македонија пред Европскиот суд за човекови права објавува Оглас за вработување на 2 (две) лица Министерство за правда – Биро за застапување на Република Македонија пред Европскиот суд за човекови права врз основа на член 22, член 23, […]

Повеќе »»

ПРЕСУДА НА ЕСЧП ВО СЛУЧАЈОТ ТОЛЕСКИ ПРОТИВ РМ (Апликација бр. 17800/10)

CASE OF TOLESKI v. -THE FORMER YUGOSLAV REPUBLIC OF MACEDONIA- Македонска верзи-а

Повеќе »»

Директорот на Бирото за застапување на РМ пред ЕСЧП, Костадин Богданов, поднесе барање за утврдување на престанок на функцијата Владин Агент до Министерот за правда и Владата на РМ.

Барање

Повеќе »»
Page 1 of 512345

ЛОКАЦИЈА

АДРЕСА

Ул. Димитрие Чуповски бр.9
1000 Скопје
Република Северна Македонија

избери јазик

КОНТАКТ ИНФО

тел: +389 02 3109 784
емаил: biroescp@mjustice.gov.mk
веб: www.biroescp.gov.mk