500 тужби годишно се испраќаат до Стразбур – интервју со Костадин Богданов владин застапник пред Судот за човекови права

Околу 500 тужби годишно пристигнуваат од граѓани од Македонија пред судот за човекови права во Стразбур. Судот во текот на годината носи пресуда за помалку од 10 случаи во кои граѓанин ја тужи земјава поради загрозени човечки права, но најмногу дури 90% од тужбите се отфрлаат како

Повеќе »»