Научна и стручна расправа на тема: „Парадигмата на незаконитите докази и плодовите на отровното дрво“

На 21 април 2017 година, беше одржана научна и стручна расправа на тема: „Парадигмата на незаконитите докази и плодовите на отровното дрво“ во организација на Здружението за кривично право и криминологија на Македонија (ЗКПКМ), во соработка со Центарот за стратегиски истражувања на МАНУ и Амбасадата на САД

Повеќе »»

ПРЕСУДА НА ЕСЧП ВО СЛУЧАЈОТ КАРАЈАНОВ ПРОТИВ РМ (Апликација бр. 2229/15)

Денеска од страна на Европскиот суд за човекови права (ЕСЧП) беше објавена пресуда која се однесува на апликацијата поднесена од страна на г. Петар Карајанов, во врска со постапката за лустрација во која апликантот бил најпрво прогласен за соработник на поранешните тајни безбедносни служби со Решение на

Повеќе »»

40 години Факултет за безбедност – предавање од владиниот агент м-р Костадин Богданов

По повод 40 години од формирањето на Факултетот за безбедност – Скопје, Ве покануваме на предавањето кое ќе го одржи владиниот агент м-р Костадин Богданов, директор на Бирото за застапување на Република Македонија пред Европскиот суд за човекови права. Предавањето на тема „Механизмите за заштита на човековите

Повеќе »»

Гостинско предавање на директорот на Бирото за застапување на РМ пред Европскиот суд за човекови права на Факултетот за правни науки при УАКС

Гостинско предавање на директорот на Бирото за застапување на РМ пред Европскиот суд за човекови права На 21 март 2017 година, студентите на Факултетот за правни науки при УАКС, во рамки на предметот Меѓународни човекови права кој го предава д-р Јелена Ристиќ, имаа можност да следат предавање

Повеќе »»

ПРЕСУДА НА ЕСЧП ВО СЛУЧАЈОТ СЕЛМАНИ И ДРУГИ ПРОТИВ РМ (Апликација бр. 67259/14)

Денеска од страна на Европскиот суд за човекови права (ЕСЧП) беше објавена пресуда која се однесува на апликацијата бр. 67259/14 поднесена до Европскиот суд за човекови права од страна на шест апликанти Насер Селмани, Тони Ангеловски, Билјана Дамеска, Фросина Факова, Снежана Лупевска и Наташа Стојановска- акредитирани новинари-репортери

Повеќе »»

Владиниот агент на отворање на судиската година во Стразбур

Делегација на Бирото за застапување на РМ пред ЕСЧП, предводени од владиниот агент м-р Костадин Богданов, присуствуваа на официјалното отворање на судиската година која се одржа на 27 јануари 2017 година, во седиштето на Европскиот суд за човекови права во Стразбур. На свечената седница пред аудиториум од

Повеќе »»

Академијатa за судии и јaвни обвинитeли „Павел Шатев“ со свечен прием одбележа 10 години од своето постоење

Под мотото „10 години професионална обука на правосудството“ Академијата за судии и јавни обвинители Павел Шатев ја одбележа својата децениска работа. Во рамки на одбележувањето беа организирани работни настани кои завршија со организацијата на Регионалната конференција на која присуствуваа директорите од институциите за правосудна обука од Регионот,

Повеќе »»

СОВЕТУВАЊЕ на тема: „Забрана за мачење – Член 3 од ЕКЧП / Недостаток на ефикасна истрага“

Академијата за судии и јавни обвинители „Павел Шатев“, на 1 Декември 2016 година, организираше советување на тема  „Забрана за мачење – Член 3 од ЕКЧП / Недостаток на ефикасна истрага“. На советувањето свое излагање имаше и м-р Даница Џонова од  Бирото за застапување на Република Македонија пред ЕСЧП,

Повеќе »»

ОБУКА за судии, судски советници, обвинители и адвокати за примената на член 10 од Европската конвенција за човекови права и судската пракса на ЕСЧП.

Академијата за судии и јавни обвинители „Павел Шатев“, во соработка со Министерството за правда во рамките на Tвиниг проектот на Латвија и Хрватска „Зајакнување на владеењето на правото“ организираше две еднодневни Обуки за судии, судски советници, обвинители и адвокати за примената на член 10 од Европската конвенција за

Повеќе »»

„Судиите треба да избегнуваат претеран формализам во постапувањето“ – интервју со Костадин Богданов, директор на Бирото за застапување на РМ пред ЕСЧП

Генерален е впечатокот дека македонските судии сè повеќе прибегнуваат кон реферирање на праксата на ЕСЧП во своите пресуди, особено во парнични постапки за надомест на штета предизвикана со клевета или навреда. Ова е, впрочем, резултат и на мноштвото обуки и советувања кои беа организирани од страна на

Повеќе »»