Оглас за вработување 2/2019

Министерство за правда – Биро за застапување на Република Северна Македонија пред Европскиот суд за човекови права објавува Оглас за вработување на едно лице Министерство за правда – Биро за застапување на Република Северна Македонија пред Европскиот суд за човекови права врз основа на член 22, член

Повеќе »»

Билатерални средби со Одделот за извршување на пресудите и одлуките на ЕСЧП

На 20 и 21 февруари 2019 година, во билатерална посета на Р.Северна Македонија беше делегација од Советот на Европа, предводена од г-дин Fredrik Sundberg, Раководител на Одделот за извршување на пресудите и одлуките на ЕСЧП при надлежниот Генерален секретаријат на Советот на Европа. Во составот на делегацијата беше и г-а

Повеќе »»

Оглас за вработување бр. 1/2019

Министерство за правда – Биро за застапување на Република Македонија пред Европскиот суд за човекови права објавува Оглас за вработување на 2 (две) лица Министерство за правда – Биро за застапување на Република Македонија пред Европскиот суд за човекови права врз основа на член 22, член 23,

Повеќе »»

Воведен е нов пребарувач на ЕСЧП – ‘Фаза на постапката’

Европскиот суд за човекови права, на својата веб страница www.echr.coe.int, воведе он-лајн пребарувач SOP (State of Proceedings/Etat de la Procedure/Фаза на постапката), кој овозможува на едноставен начин, да се констатира во која фаза на постапката се наоѓа одредена жалба пред ЕСЧП. Пребарувачот можете да го најдете на

Повеќе »»

Билтен (бр.6) посветен на судската практика на ЕСЧП

Бирото за застапување на Македонија пред Европскиот суд за човекови права го објави шестиот Билтен посветен на судската практика на Европскиот суд за човекови права (ЕСЧП) кој се издава во соработка со Бирото за застапување на Македонија пред ЕСЧП и Германската фондација за меѓународна правна соработка (ИРЗ).

Повеќе »»

Оглас за вработување бр. 3/2018

Министерство за правда – Биро за застапување на Република Македонија пред Европскиот суд за човекови права врз основа на член 22, член 23, член 24, член 25, член 26 и член 27 од Законот за работните односи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 62/05, 106/08, 161/08, 114/09,

Повеќе »»

Оглас за вработување бр. 2/2018

Министерство за правда – Биро за застапување на Република Македонија пред Европскиот суд за човекови права објавува Оглас за вработување на 2 (две) лица Министерство за правда – Биро за застапување на Република Македонија пред Европскиот суд за човекови права врз основа на член 22, член 23,

Повеќе »»

Оглас за вработување

Министерство за правда – Биро за застапување на Република Македонија пред Европскиот суд за човекови права објавува Оглас за вработување на 2 (две) лица Министерство за правда – Биро за застапување на Република Македонија пред Европскиот суд за човекови права врз основа на член 22, член 23,

Повеќе »»