Воведен е нов пребарувач на ЕСЧП – ‘Фаза на постапката’

Европскиот суд за човекови права, на својата веб страница www.echr.coe.int, воведе он-лајн пребарувач SOP (State of Proceedings/Etat de la Procedure/Фаза на постапката), кој овозможува на едноставен начин, да се констатира во која фаза на постапката се наоѓа одредена жалба пред ЕСЧП. Пребарувачот можете да го најдете на

Повеќе »»

Билтен (бр.6) посветен на судската практика на ЕСЧП

Бирото за застапување на Македонија пред Европскиот суд за човекови права го објави шестиот Билтен посветен на судската практика на Европскиот суд за човекови права (ЕСЧП) кој се издава во соработка со Бирото за застапување на Македонија пред ЕСЧП и Германската фондација за меѓународна правна соработка (ИРЗ).

Повеќе »»

Оглас за вработување бр. 3/2018

Министерство за правда – Биро за застапување на Република Македонија пред Европскиот суд за човекови права врз основа на член 22, член 23, член 24, член 25, член 26 и член 27 од Законот за работните односи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 62/05, 106/08, 161/08, 114/09,

Повеќе »»

Оглас за вработување бр. 2/2018

Министерство за правда – Биро за застапување на Република Македонија пред Европскиот суд за човекови права објавува Оглас за вработување на 2 (две) лица Министерство за правда – Биро за застапување на Република Македонија пред Европскиот суд за човекови права врз основа на член 22, член 23,

Повеќе »»

Оглас за вработување

Министерство за правда – Биро за застапување на Република Македонија пред Европскиот суд за човекови права објавува Оглас за вработување на 2 (две) лица Министерство за правда – Биро за застапување на Република Македонија пред Европскиот суд за човекови права врз основа на член 22, член 23,

Повеќе »»

Германската фондација за меѓународна правна соработка (ИРЗ) одбележува 25 години од нејзиното постоење

На 16 мај 2017 година, Германската фондација за меѓународна правна соработка (ИРЗ), ќе одбележи 25 години од нејзиното постоење. Директорот на Бирото за застапување пред Европскиот суд за човекови права м-р Костадин Богданов на покана на фондацијата, ќе биде дел од одбележувањето кое ќе се одржи во

Повеќе »»

ЕДНОДНЕВНИ ОБУКИ ЗА ПОДИГАЊЕ НА СВЕСТА НА ЗАТВОРСКИОТ ПЕРСОНАЛ ЗА ,,Меѓународните и националните стандарди од областа на извршувањето на санкциите”

На 20-ти април 2017 година во Тренинг центарот во Идризово започнаа да се спроведуваат еднодневни обуки во врска со Меѓународните и националните стандарди од областа на извршувањето на санкциите во организација на Управата за извршување на санкциите. На обуката свое обраќање имаа претставници на Бирото за застапување

Повеќе »»