Пресудите и одлуките донесени од ЕСЧП кои се однесуваат на Република Северна Македонија се хронолошки подредени и истите се достапни подолу.

ПРЕСУДИ (2024)

ПРЕСУДИ (2023)

ОДЛУКИ (2023)

ПРЕСУДИ (2022)

ОДЛУКИ (2022)

ПРЕСУДИ (2021)

ОДЛУКИ (2021)

ПРЕСУДИ (2020)

ОДЛУКИ (2020)

ПРЕСУДИ (2019)

ОДЛУКИ 2019 

ПРЕСУДИ (2018)

ОДЛУКИ (2018)

СТОЈЧЕВ против РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА – Одлука

МАЛИКИ против РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА – Одлука

АНДОНОВ против РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА – Одлука

БАЈРАМОВСКИ против РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА – Одлука

ХАСАНИ против РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА – Одлука

ФЕРАТИ против РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА – Одлука

ПРЕСУДИ (2017)

ПРАВОСЛАВНА ОХРИДСКА АРХИЕПИСКОПИЈА (ГРКО-ПРАВОСЛАВНА ОХРИДСКА АРХИЕПИСКОПИЈА НА ПЕЌКАТА ПАТРИЈАРШИЈA против РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА – Пресуда

СЕЛМАНИ И ДРУГИ против РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА – Пресуда

КАРАЈАНОВ против РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА – Пресуда

ТОЛЕСКИ против РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА – Пресуда

ЦЕНТАР ЗА РАЗВОЈ НА АНАЛИТИЧКА ПСИХОЛОГИЈА против РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА – Пресуда

ПЕТРОВИЌ против РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА – Пресуда

СПИРИДОНОВСКА И ПОПОВСКИ против РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА – Пресуда

КРСТАНОСКИ И ДРУГИ против РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА – Пресуда

ОДЛУКИ (2017)

ШУКЛЕВ и МИРЧЕВСКИ против РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА – Одлука

ГЕРОВСКА ПОПЧЕВСКА против РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА – Одлука

ЗИБЕРИ против РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА и 5 други жалби – Одлука

ЈОВАНОВСКА и други против РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА и ЦВЕТАНОВСКА и други против РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА – Одлука

РУНТЕВА против РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА – Одлука

ПРЕСУДИ (2016)

ВАСИЛЕВСКИ против РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА – Пресуда

ГЕРОВСКА-ПОПЧЕВСКА против РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА – Пресуда

ИВАНОВСКИ против РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА – Пресуда

ЈАКШОВСКИ И ТРИФУНОВСКИ против РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА -Пресуда

КИТАНОВСКА СТАНОЈКОВИЌ И ДРУГИ против РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА- Пресуда

МИТРОВ против РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА – Пресуда

МИТРОВА И САВИЌ против РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА – Пресуда

НЕШКОСКА против РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА – Пресуда

ПЕТРЕСКА против РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА – Пресуда

ПОПОСКИ И ДУМА против РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА – Пресуда

СУЛЕЈМАНИ против РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА – Пресуда

ОДЛУКИ (2016)

ТОМОВСКИ и други против РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА и 3 други жалби – Одлука

 

 ПРЕСУДИ (2015)

АНДОНОВСКИ против РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА – Пресуда

АСЛАНИ против РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА -Пресуда

ЕФТИМОВ против РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА – Пресуда

ИЛИЕВСКА против РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА -Пресуда

КИТАНОВСКИ против РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА – Пресуда

АНДОНОСКИ против РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА – Пресуда

МИТКОВА против РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА – Пресуда

МИТОВИ против РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА -Пресуда

МИТРИНОВСКИ против РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА – Пресуда

НИКОЛОВА против РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА – Пресуда

ХАЈРУЛАХУ против РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА – Пресуда

 

ОДЛУКИ (2015)

МИТЕВСКИ против РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА – Одлука

СИНДИКАТ ВО ФАБРИКАТА “4-ТИ НОЕМВРИ“ против РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА – Одлука

ПРЕСУДИ (2014)

ШТЕРЈОВ И ДРУГИ против РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА – Пресуда

СТОЈАНОВСКИ И ДРУГИ против РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА – Пресуда

МИХАЈЛОВ РИСТОВ И ДРУГИ против РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА -Пресуда

МИЛАДИНОВ И ДР. против РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА – Пресуда

ЃОРЕСКИ И ДРУГИ против РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА -Пресуда

ДУШКО ИВАНОВСКИ против РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА -Пресуда

ДОНЧЕВ И БУРГОВ против РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА – Пресуда

 

ОДЛУКИ (2014)

ГАВРИЛОВ против РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА – Одлука

ЈОВЕВСКИ против РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА – Одлука

 

ПРЕСУДИ (2013)

АРСОВСКИ против РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

БАЛАЖОСКИ против РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

ВЕЛИНОВ против РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

ДИМИТРИЈОСКИ против РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

ИЉАЗИ против РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

НАУМОВСКИ против РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

ПАПАДАКИС против РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

ПОПОВСКИ против РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

СТОИЛКОВСКА против РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

ПРЕСУДИ (2012)

АЛИШИЌ И ДРУГИ против БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА И ДРУГИ

ЃОРГИЕВ против РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

ЃОРГИЕВ против РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА (2)

ЕЛ-МАСРИ против РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

НАУМОСКИ против РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

ОГРАЖДЕН АД И ДРУГИ против РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

ТРАМПЕВСКИ против РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

 

ОДЛУКИ (2012)

ДЕАРИ И ДР. против РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

 

ПРЕСУДИ (2011)

DREYER против РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

АТАНАСОВ против РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА(бр.2)

АТАНАСОВ против РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

БАЈАЛЏИЕВ против РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

ЧАМИНСКИ против РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

ЧАНГОВ против РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

 

ОДЛУКИ (2011)

АЏИ-СПИРКОСКА и други против РEПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА и ТОПУЗОВСКИ против РEПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

ВРАНИШКОСКА против РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

ФЕЈЗУЛА и МАЗРЕКУ против РЕПУБЛИKA МАКЕДОНИЈА

 

ПРЕСУДИ (2010)

АТАНАСОВСКИ против РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

БОРИС СТОЈАНОВСКИ против РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

ВАСИЛКОСКИ И ДР. против РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

ДЕМЕРЏИЕВА И ДРУГИ против РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

ИВАНОВ И ДИМИТРОВ против РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

ИЛИЕВСКИ против РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

ЈОВАНОВСКИ против РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

ЈОВАНОСКИ против РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

ЛЕСНИНА ВЕЛЕТРГОВИНА ДОО против РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

МИТРЕВСКИ СИМЕ против РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

НАСТЕСКА против РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

ПАКОМ СЛОБОДАН ДООЕЛ против РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

РИСТЕСКА против РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

САНДЕЛ против РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

СПАСОВСКИ против РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

 

ОДЛУКИ (2010)

ВРАНИШКОВСКИ против РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

ЈОВАНОВ против РЕПУБЛИКА МЕКЕДОНИЈА

ПОПОВСКИ против РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

ТРПЕСКИ против РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

ШУРБАНОСКА против РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

 

ПРЕСУДИ (2009)

БЛАГЕ ИЛИЕВСКИ против РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

БОГДАНСКА ДУМА против РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

БОЧВАРСКА против РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

ВЕЉАНОВСКА против РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

ЗДРУЖЕНИЕ НА ГРАЃАНИ РАДКО & ПАУНКОВСКИ против РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

ИВАНОВСКИ И ДРУГИ против РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

ЈОСИФОВ против РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

КАЛАНОСКИ против РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

КАМБЕРИ против РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

КАМИЛОВА против РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

КАНГОВА против РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

ЛАЗОРОСКИ против РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

ПЕТКОВСКИ И ДРУГИ против РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

СТОЛЕСКИ И СИЛЈАНОСКА против РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈАСТОЛЕСКИ И СИЛЈАНОСКА против РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

ТРАЈЧЕ СТОЈАНОВСКИ против РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

ТРПЕСКИ против РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

 

ОДЛУКИ (2009)

ДЕНЕСОСКИ против РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

ДИМИТРИЕВ против РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

ЈАНКОВИЌ и МАНДИЌ против РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

ЈУСУФОВСКИ против РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

ЛАЗАРЕВСКА против РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

МАМУДОВСКИ против РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

МИРЧЕСКИ против РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

СМАКОВИЌ против РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

СТЕФАНОВСКИ против РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

СТОЈАНОВСКИ против РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

ТАНЕВА и други против РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

 

ПРЕСУДИ (2008)

ВЕЛОВА против РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

ДИМИТРИЕВА против РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

ДИМИТРИЕВСКИ против РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

ЃОЗЕВ против РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

ЈАНКУЛОВСКИ против РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

КРСТО НИКОЛОВ против РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

МАНЕВСКИ против РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

НЕШЕВСКИ против РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

ПАРИЗОВ против РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

ПЕЦЕВИ против РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

САВОВИ И ДРУГИ против РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

СУЛЕЈМАНОВ против РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

ТРАЈКОСКИ против РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

ФЕТАОВСКИ против РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

ЏЕЛАДИНОВ И ДРУГИ против РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

 

ОДЛУКИ (2008)

АЈВАЗИ против РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

БАЈРАКТАРОВ против РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Гизела РУТЗ против РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

ДИМИТРОВ против РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

ДИМИТРОВСКА против РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

КОСТАДИНОВСКА против РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

НОВОСЕЛСКИ против РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

ПАНЕВ против РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

ПЕТКОВСКИ против РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

ТРАЈАНОВ против РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

ЦВЕТКОВСКИ против РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

 

ПРЕСУДИ (2007)

ГРАБЕРСКА ПРОТИВ РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

ГРОЗДАНОВСКИ против РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

ДИКА ПРОТИВ РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

ДОЦЕВСКИ ПРОТИВ РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

ЗИБЕРИ ПРОТИВ РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

ИВАНОВСКА ПРОТИВ РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

ЈАШАР против РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

КОЗАРОВ против РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

ЛАЗАРЕВСКА ПРОТИВ РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

МИТРЕВСКИ ПРОТИВ РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

МИХАЈЛОСКИ ПРОТИВ РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

НАНКОВ ПРОТИВ РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

НИКОЛОВ ПРОТИВ РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

САЛИ ПРОТИВ РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

СТОИМЕНОВ ПРОТИВ РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

СТОЈКОВИЌ ПРОТИВ РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

 

ОДЛУКИ (2007)

БЕРИША и ХАЉИТИ против РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

ОДЛУКИ (2006)

БАЧЕВ против РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

КОЦАРОВА против РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

ЛИМКОСКИ и други против РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

МАРТИНОВСКА против РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

МИЛТЕНОВИЌ против РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

 

ПРЕСУДИ (2001 – 2005)

 

ОДЛУКИ (2001 – 2005)